Minimaal 6 landen

Met recht kun je spreken over een internationaal evenement; de uitgestippelde route voert door minimaal 6 landen. Voorbehoud dat wij hierbij moeten maken is dat, als de weersomstandigheden de veiligheid van onze deelnemers in gevaar kunnen brengen, de route ter plaatse aangepast zal worden. Het is dus ook een avontuur voor ons als organisatie, ook wij weten niet of de door ons met zorg bepaalde tocht onderweg aangepast zal moeten worden. Wat weten we wel?

7000 km in 7 dagen

  • De deelnemers zullen ongeveer 7000 kilometer rijden in 7 dagen;
  • Er zullen etappes zijn die langer dan 24 uur duren, waardoor de nacht dus al rijdend in de auto doorgebracht zal worden;
  • Tijdens Navigate North zullen er zgn. rustdag(en) ingebouwd worden, waarop we typisch winterse buitenactiviteiten voor onze deelnemers organiseren;
  • De deelnemers worden vooraf niet op de hoogte gesteld van de eindbestemming van de etappe. Wel wordt er een grove indicatie gegeven van de duur van de etappe; wordt er in de auto of in een hotel overnacht. Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten…..;.
  • Er wordt van coördinaat naar coördinaat gereden en het komt dus aan op navigeertalent en stuurmanskunst. De afstanden tussen de coördinaten kunnen variëren van 200 tot 500 kilometer, afhankelijk van de snelheid die gereden kan worden en het programma. Daarnaast zijn er andere spelelementen en navigeermethodes die we inzetten om tot de uiteindelijke winnaar te komen, o.a. via ‘bolletje-pijltje. Hiermee word des te meer duidelijk dat het bij Navigate North niet om snelheid gaat maar om teamwork en slim rijden! ;
  • De duur van de etappes zal variëren tussen de 8 en maximaal 30 uur. Op sommige dagen zal er dus een ‘flink stukkie’ gestuurd worden. Door de Arctische weersomstandigheden ligt de gemiddelde snelheid niet hoog. Wees daar op voorbereid!